Portada » Muros

Muros

galería
video

Está situado no extremo norte da ría de Muros Noia. En 2019 a súa poboación era de 8556 habitantes.

Destaca por ser un magnífico exemplo de vila mariñeira. O seu casco antigo ten orixe no século x, mantén as vivendas tradicionais dos mariñeiros e a arquitectura nobre, como a praza da Peixería Vella. As primeiras están compostas por baixos con arcos de medio punto alternándose con arcos ojivales, onde antigamente amontoábanse as caixas co peixe.

En maio de 1970 a cidade foi declarada Municipio de Interese Turístico, defínese como «aldeas de pescadores que conservan os valores ambientais, típico e pintoresco, xunto coa grandeza severas dos monumental palacios góticos e templos como a ex colexiata e a ermida da Virxe o Camiño”.

Como é de esperar nunha vila mariñeira, o porto de Muros é o elemento principal, ao seu ao redor vira toda a vida do pobo; aínda que nos últimos tempos a puxanza do sector turístico tamén é moi notable.

Ademais do centro, hai outras parroquias con importantes núcleos de poboación, como Esteiro, Louro, Abelleira ou Serres.

Montes destacados como o Louro e un bo número de excelentes praias constitúen outros dos seus atractivos máis notables.