All Day

Curso Axudante de Cociña

Viveiro de Empresas de Porto do Son Rúa Noal 32, Porto do Son

40 h / Prazas limitadas / Inscricións, do 17 al 22 de outubro en maria.santos.lemina@portodoson.gal

Free