Top

Co fin de asegurar a transparencia a acceso público á información relativa a actividade contractual, e sen prexuízo da utilización de outros medios de publicidade, a continuación detállase o expediente indicado.

Os expedientes de contratación réxese pola normativa RD 3/2011 TRLCSP.

ContrataciónPlan Estratéxico de Turismo Xeodestino Ría de Muros Noia
ObxectoAsistencia técnica para a redacción dun plan estratéxico de turismos do xeodestino Ría de Muros Noia
Tipo de contratoDe servizos
ProcedementoNegociado. Sen necesidade de publicidade
Presuposto base de licitación71.000 € (21% IVE incluido)
DOCUMENTACIÓN
PregoDescargar prego
AdxudicatarioMénsula ITC, SL – B32253189
Adxudicación (Resolución)Descargar resolución
You don't have permission to register